Ví Da Cá Sấu Nâu Đỏ Vân Trơn 18 – ND18 – Ngăn trong lót da bò

900,000.00